Financieel jaaroverzicht Klassiek rondom de Klas 2012

Resultaat t/m 31-12-2012

Uitgaven Werkelijk Begroting Inkomsten Werkelijk Begroting
Contractanten 9.600,00 10.220,00 Eigen 750,00 1.000,00
Activiteiten 311,29 600,00 Publiek 8.590,00 3.500,00
Vrijwilligers 442,85 1.300,00 Sponsors 0,00 0,00
Bestuur 5,80 1.480,00 Subsidies 5.000,00 5.000,00
Promotie 280,08 750,00 Fondsen 10.000,00 5.000,00
Overige 0,00 150,00 Rente 0,00 0,00
Totaal 10.640,02 14.500,00 Totaal 24.340,00 14.500,00
Tekort 0,00 0,00 Batig saldo 13.699,98 0,00

Balans per 31-12-2012

Activa 2012 2011 Passiva 2012 2011
ING Sparen 9.500 0 Transport 0 0
ING Betalen 5.610 0 Resultaat dit jaar 13.700 0
Kas 0 0
Vorderingen 750 0 Schulden 2.160 0
Totaal 15.860 0 Totaal 15.860 0

Toelichting

Contractanten Ensembleleiders en coördinatoren
Activiteiten Kerstconcert
Vrijwilligers Vergoeding + BHV-opleiding Rachida en Alice
Bestuur VoG’s, ING
Promotie Website, folders
Eigen inkomsten NaSchoolse Opvang; ouderbijdrage
Publiek Particuliere giften
Subsidies SDO éénmalig en Indische Buurt Festival
Fondsen Goede Doelenfonds ING; NUTFonds; Stichting Hulp na Onderzoek, afdeling Noord-Holland
Rente ING Spaarrekening
Vorderingen NSO
Schulden Later ontvangen facturen contractanten