Financieel jaaroverzicht Klassiek rondom de Klas 2013

Resultaat t/m 31-12-2013

Uitgaven Werkelijk Begroting Inkomsten Werkelijk Begroting
Contractanten 25.190,00 29.440,00 Eigen 1.996,00 2.400,00
Activiteiten 434,69 4.000,00 Publiek 5.320,00 5.000,00
Huiskamer 1.997,88 6.000,00 Sponsors 0,00 0,00
Materiaal 4.479,45 0,00 Subsidies 8.200,00 8.500,00
Vrijwilligers 2.130,65 2.800,00 Fondsen 11.500,00 16.500,00
Bestuur 198,38 1.000,00 Rente 64,63 0,00
Promotie 250,45 2.000,00 Crowd 6.286,17 0,00
Overige 0,00 25,00
Totaal 34.681,50 45.265,00 Totaal 33.366,80 32.400,00
Tekort 1.314,70 12.865,00 Batig saldo 0,00 0,00

Balans per 31-12-2013

Activa 2013 2012 Passiva 2013 2012
ING Sparen 10.065 9.500 Eigen vermogen 8.085 13.700
ING Betalen 5.264 5.610 Reservering Huiskamer 1.800
Kas 58 0 Reservering Opera 2.500
Vorderingen 1.000 750 Schulden 4.001 2.160
Totaal 16.386 15.860 Totaal 16.386 15.860

Toelichting

Contractanten Ensembleleiders en coördinatoren
Activiteiten Kerstconcert
Huiskamer Inrichting, koffie etc.
Materiaal Huur instrumenten leerorkest; studiemateriaal
Vrijwilligers Vergoeding + BHV-opleiding Rachida en Alice
Bestuur VoG’s, ING
Promotie Website, folders
Eigen inkomsten NaSchoolse Opvang; ouderbijdrage
Publiek Particuliere giften
Subsidies SDO éénmalig en Indische Buurt Festival
Fondsen Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe; Goede Doelenfonds ING; NUTFonds; Stichting Hulp na Onderzoek, afdeling Noord-Holland
Rente ING Spaarrekening
Crowd Crowdfunding en veiling
Vorderingen NSO
Schulden Later ontvangen facturen contractanten