Financieel jaaroverzicht Klassiek rondom de Klas 2014

Resultaat t/m 31-12-2014

Uitgaven Werkelijk Begroting Inkomsten Werkelijk Begroting
Contractanten 28.000 33.600 Eigen 2.020 1.650
Activiteiten 8.872 8.350 Publiek 4.702 0
Huiskamer 618 500 Sponsors 2.087 2.087
Materiaal 365 0 Subsidies 13.290 12.990
Vrijwilligers 3.860 4.800 Fondsen 30.300 19.000
Bestuur 355 250 Rente 220 0
Promotie 4.541 1.000
Overige 182 373
Totaal 46.793 48.873 Totaal 52.619 35.727
Tekort 0 13.146 Batig saldo 5.826 0

Balans per 31-12-2014

Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013
ING Sparen 16.284 10.065 Eigen vermogen – 1.790 8.085
ING Betalen 1.904 5.264 Reservering 2015 20.000 1.800
Kas 80 58 Reservering Opera 0 2.500
Vorderingen 1.377 1.000 Schulden 1.435 4.001
Totaal 19.645 16.386 Totaal 19.645 16.386

Toelichting

Contractanten Ensembleleiders en coördinatoren
Activiteiten Opera en Kerstconcert
Huiskamer Inrichting; koffie etc.
Materiaal Snaren; muziek
Vrijwilligers 2 begeleiders
Bestuur VoG’s; verzekering; bank
Promotie Website; folders; documentaire
Eigen inkomsten NaSchoolse Opvang; ouderbijdrage; kerstconcert
Publiek Particuliere giften
Subsidies Stadsdeel Oost éénmalig en Opera
Sponsors Soroptimist
Fondsen Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe; Prins Bernhard Cultuurfonds; Rogaar Stichting; Sirtema; Stichting Boschuysen; Stichting Hulp na Onderzoek, afdeling Noord-Holland; NUTFonds
Rente ING Spaarrekening
Vorderingen NaSchoolse Opvang; verzekering; kerstconcert
Schulden Later ontvangen facturen contractanten