Financieel Jaaroverzicht Klassiek rondom de Klas 2015

Met trots presenteren wij hierbij het jaarverslag van de stichting Klassiek rondom de Klas 2015.

jv2015

Download de printversie van «KrK Jaarverslag 2015»

Balans per 31-12-2015

Activa 2015 2014 Passiva 2015 2014
ING Sparen 20.414 16.284 Eigen vermogen 931 – 1.790
ING Betalen 6.541 1.904 Reservering 2016 25.000 20.000
Kas 0 80 Reservering Opera 0 0
Vorderingen 750 1.377 Schulden 1.774 1.435
Totaal 27.705 19.645 Totaal 27.705 19.645

Staat van lasten en baten over 2015

Lasten Rekening 2015 Begroting 2015 Rekening 2014
Contractanten 31.142 34.400 28.000
Activiteiten 9.188 2.000 8.872
Huiskamer 1.269 750 403
Materiaal 203 400 580
Vrijwilligers 3.025 4.000 4.100
Bestuur 387 400 115
Promotie 988 1.000 4.541
Overige 0 500 182
Totaal 46.202 43.450 46.793
Baten Rekening 2015 Begroting 2015 Rekening 2014
Eigen 5.157 1.650 2.020
Publiek 7.635 0 4.702
Sponsors 2.550 0 2.087
Subsidies 5.800 10.000 13.290
Fondsen 32.650 20.900 30.300
Rente 130 0 220
Totaal 53.922 32.550 52.619
Resultaat 7.720 – 10.900 5.826

Toelichting

Contractanten Ensembleleiders en coördinatoren
Activiteiten Opera en andere uitvoeringen
Huiskamer Inrichting; koffie etc.
Materiaal Snaren; muziek
Vrijwilligers 3 begeleiders
Bestuur VoG’s; verzekering; bank
Promotie Website; folders; T-shirts
Eigen NaSchoolse Opvang; ouderbijdrage; IB Gala
Publiek Particuliere giften
Sponsors Citadel Foundation; Architecture Plus
Subsidies Stadsdeel Oost éénmalig en Opera
Fondsen Stichting Elise Mathilde Fonds; Stichting Henriette van Lynden; Stichting Madurodam Steunfonds; Janivo Stichting; Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel; Gravin van Bylandt Stchting; ING Goede Doelenfonds; Olga Heldring Fonds; P.W. Janssen’s Friesche Stichting; Stichting Hulp na Onderzoek; Sirtema Fonds
Rente ING Spaarrekening
Vorderingen NaSchoolse Opvang
Schulden Later ontvangen facturen contractanten