Financieel Jaarverslag Klassiek rondom de Klas 2016

Met trots presenteren wij hierbij het financieel jaarverslag van de stichting Klassiek rondom de Klas 2016.

Download de printversie van «KrK Jaarverslag 2016»

Balans per 31-12-2015

Activa 2016 2015 Passiva 2016 2015
ING Sparen 30.017 20.414 Eigen vermogen 1.754 931
ING Betalen 8.227 6.541 Reservering 2017 10.000 25.000
Kas 0 0 Reservering Opera 20.000 0
Vorderingen 2.750 750 Schulden 9.240 1.774
Totaal 40.994 27.705 Totaal 40.994 27.705

Staat van lasten en baten over 2016

Lasten Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015
Docenten 34.346 36.000 31.141
Activiteiten 866 2.000 9.188
Huiskamer 112 750 1.270
Materiaal 193 400 203
Vrijwilligers 4.949 4.000 3.025
Bestuur 526 400 387
Promotie 250 1.000 988
Overige 297 500 0
Totaal 41.238 45.050 46.201
Baten Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015
Eigen 1.895 1.650 5.157
Publiek 5.933 4.000 7.635
Sponsors 16.500 0 2.550
Subsidies 5.800 5.800 5.800
Fondsen 16.830 33.450 32.650
Rente 103 150 130
Totaal 47.060 45.050 53.922
Resultaat 5.822 0 7.721

Toelichting

Vorderingen Reeds betaald libretto; Nog niet ontvangen NSO-bijdrage
Schulden Nog te betalen docenten
Docenten Free-lance docenten en projectleider
Activiteiten Catering tijdens uitvoeringen
Huiskamer Koffie, thee etc. tijdens de lessen
Materiaal Kopiëren; rieten
Vrijwilligers Opvang tijdens lessen, contacten met de ouders en de scholen
Bestuur VoG’s; verzekering; bank; e-herkenning
Promotie Trailer «Doe normaal Driss»
Overige Verhuizing
Eigen NaSchoolse Opvang; ouderbijdrage
Publiek Particuliere giften
Sponsors Bedrijven (anoniem)
Subsidies Gemeente Amsterdam
Fondsen Fundatie van den Santheuvel, Sobbe; Stichting Henriette van Lynden; Stichting Boschuysen; Stichting Hulp na Onderzoek; Stichting Madurodam Steunfonds; Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel; Stichting Citadel Foundation
Rente ING Spaarrekening