Welkom

We zijn verhuisd!
Deze week zijn we verhuisd van de Evenaar naar de Flevoparkschool en de Valentijnschool.
In de Valentijnschool zullen vanaf heden alle koorlessen plaatsvinden op donderdagmiddag en alle andere lessen zijn op woensdag- en vrijdagmiddag in de Flevoparkschool. Dit zal best veel reuring geven en bovendien heeft directeur Bert ruimte gemaakt voor instrumenten en de andere inboedel van Klassiek rondom de Klas. Echt heel fijn. Klassiek rondom de Klas is de beide directeuren Bert Meijer en Tineke Kromhout zeer erkentelijk voor hun gastvrijheid.

Het wordt aankomend jaar een heel spannend jaar. Samen met het Nederlands Philharmonischorkest zal een speciaal voor Klassiek rondom de Klas door Kees Olthuis gecomponeerde kinderopera uitgevoerd worden.

Adressen:
Flevoparkschool :  Soembawastraat 61 1095 VX Amsterdam
Valentijnschool : Soembawastraat 63 1095 VZ  Amsterdam

Het plezier van samen muziek maken
Er klinkt  klassieke muziek in de Indische buurt. Klassiek rondom de Klas biedt na schooltijd klassieke muziekles in de Indische buurt. Een unieke kans voor deze kinderen om de geheimen van de viool, trombone en de dwarsfluit te ontdekken. Klassiek rondom de Klas levert hiermee een bijdrage aan de sociale cohesie in de buurt en de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de betrokkenen.

Kijk naar onze uitvoering van Doe Normáál Driss!:

Klassiek rondom de Klas
Doel van Klassiek rondom de Klas is om de kinderen het plezier van samen muziek maken te laten ontdekken. Het geeft ze de kans om mee te doen en zich verder te ontwikkelen op het muziekinstrument waarvoor ze in de klassikale lessen van het Leerorkest gekozen hebben. Leerlingen kunnen vanaf groep 6 deelnemen en krijgen een instrument in bruikleen om thuis te studeren. Alle kinderen uit Oost kunnen vanaf groep 5 meezingen in het Klassiek rondom de Klas Koor.

logo.jpg