Elke schoolleider die aan de top van zijn of haar kunnen wil staan, heeft een coach nodig.

1. Vertrouwelijke en voortdurende ondersteuning

Schoolleiders staan voor enorme uitdagingen. De eisen die aan hen worden gesteld zijn hoog en worden steeds hoger.

Testscores verhogen. Uitstekende leraren krijgen en behouden. Kosten besparen. Geld inzamelen. Iedereen tevreden houden. De lijst gaat maar door.

Executive coaching biedt een veilige, vertrouwelijke ruimte voor schoolleiders om te bespreken en uit te zoeken hoe ze moeten omgaan met concurrerende en complexe eisen. Soms hebben schoolleiders gewoon iemand nodig met wie ze vertrouwelijk kunnen praten over netelige problemen en gevoelige situaties om hen te helpen uitzoeken wat de beste manier is om verder te gaan.

2. Zelfbewustzijn

Succesvolle leiders weten veel over zichzelf. Ze kennen hun sterktes, zwaktes, eigenaardigheden, karaktereigenschappen, en wat anderen over hen denken.

Ze weten ook dat voortdurend bijleren over zichzelf het allerbelangrijkste is dat ze zullen doen om succesvolle leiders te blijven. Scholen zijn intense microkosmossen met veel voortdurend bewegende onderdelen, verschuivende dynamiek en veranderende politiek. Menig succesvol schoolleider is ten onder gegaan doordat hij of zij het zelfbewustzijn niet op peil hield. Succesvol schoolleiderschap vereist voortdurende persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  • Een van de meest effectieve instrumenten om zelfbewustzijn te ontwikkelen is de EQ-i (Emotional Quotient Inventory). De EQ-i onderzoekt sociale en emotionele sterktes en zwaktes. Cliënten doen zelf verslag van hun levens- en werkprestaties op 15 belangrijke gebieden van emotionele vaardigheden waarvan is bewezen dat ze bijdragen tot bekwaamheid in complexe activiteiten zoals conflictoplossing, leiderschap en planning.
  • Na het identificeren van de gebieden die verbetering behoeven, kunnen cliënten onmiddellijk beginnen met het ontwikkelen op die gebieden. Tegelijkertijd kan een coach cliënten helpen om de gebieden waarin ze uitblinken te benutten om hun leiderschapseffectiviteit te maximaliseren.
  • Het helpen van klanten om hun zelfbewustzijn te verbeteren staat bovenaan de agenda van elke executive coach die het waard is om te huren.

3. Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Laten we eerlijk zijn. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verweven, vooral in het leven van schoolleiders. De meeste schoolleiders leven praktisch in hun school. Een leider die ik onlangs heb gecoacht had al zes jaar geen vakantie gehad en had zelden tijd voor zijn gezin. Leiders in een wereld met hoge druk zoals scholen hebben een veilige plek nodig met iemand die hen kan helpen hun persoonlijke en professionele leven in balans te houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.